LINE Tomislav Prlić gsm 091 4040501 tomislav.prlic@tehnoplast.hr Zoran Prlić gsm 091 4040502 zoran.prlic@tehnoplast.hr LINE Obrezina 80, 10407 Šćitarjevo Tel: 00385 1 6258711 Fax: 00385 1 6258713 www.line.hr
Naziv projekta: „PREDGOTOVLJENE ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE PROIZVEDENE NA INDUSTRIJSKI NAČIN“ OZNAKA PROJEKTA: KK.01.2.1.02.0046 Svrha projekta: Svrha projekta je jačanje inovativnosti i međunarodne konkurentnosti TEHNOPLAST PROFILI i Partnera razvojem novog inovativnog proizvoda - Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način, kao rezultat IRI djelatnosti u okviru provedbe suradničkog istraživanja Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Realizacija projekta će doprinijeti i jačanju istraživačkih kapaciteta Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci, te poticanje njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IRI aktivnosti u TPP Energija i okoliš.. Očekivani rezultati projekta 1. Dokazana tehnička izvedivost - dokazan inovativni koncept Projekta (TRL4), 2. Razvijen novi inovativni proizvod - Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način (TRL8), 3. Izrađena Studija izvedivosti, 4. Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni poslovnoj i stručnoj javnosti, 5. Unapređeni istraživački kapaciteti Tehnoplast profili doo, Palijan doo i GFRI-a, te uspostavljena učinkovita suradnja u provedbi IRI aktivnosti, Ukupna vrijednost projekta: 16.393.986,36 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 12.789.472,06 kn, Sufinanciranje EU: 8.063.104,76 kn, Razdoblje provedbe projekta: FAZA INDUSTRIJSKOG ISTRAŽIVANJA: 01.08.2020.– 31.07.2022. FAZA EKSPERIMENTALNOG RAZVOJA: 01.08.2022. – 31.07.2023. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
INOVACIJE TEHNOPLAST
PATENTNA PRIJAVA 18.11.2010. Tomislav Prlić Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnosi prijavu patenta pod nazivom: „Konstrukcija i tehnološki postupak izrade modula nosivog zida za niskoenergetske pasivne kuće“ Dana 22.11.2010. DZIV je donio zaključak kojim je utvrdio 18.11.2010. kao datum podnošenja prijave, i kojim je određen upis prijave u registar prijava DZIV-a Dana 04.08.2011. podnijeta nova patentne prijave pod nazivom “Konstrukcija modula zida visokih izolacijskih svojstava za pasivne zgrade, postupak njegove tvorničke izrade za jednostavnu montažu na mjestu gradnje. INOVATIVNA TEHNOLOGIJA “Spoj nespojivog” Primjena nanotehnologija u toplinskoj izolaciji Kombinacija odabira materijala Osmišljena tehnologija za proizvodnju elemenata kuća i zgrada poput automobilske industrije Debljine konstrukcijskih zidova koji udovoljavaju uvjetima pasivne gradnje U ≤ 0,15 W/m2K, ≤ 30 cm BRZINA PROIZVODNJE I GRADNJE Inovativnost proizvoda osigurava učinkovitu i brzu proizvodnju Inovativnost u konstrukciji visoka brzina i točnost spajanja gotovih elemenata na gradilištu. 100 % gotovost zidnih elemenata u proizvodnom pogonu pod punim nadzorom kontrole kvalitete proizvoda KVALITETA Primjena izolacijskog punila daje proizvodu odlične toplinske karakteristike max. U ≤ 0,15 W/m2 Mali utrošak energije u procesu izrade proizvoda smanjuje emisije CO2 u samom nastanku NIŽA CIJENA Proizvodnja uz nadzor kvalitete Statičke karakteristike proizvoda Seizmička otpornost Vatrootpornost i vodootpornost Odabir materijala i tehnologija proizvodnje osigurava konkurentnu cijenu proizvoda Za kupca odličan omjer uloženo-dobiveno PROIZVOD SA ZELENOM KARTOM Visoka energetska učinkovitost proizvoda omogućava proizvodu dobivanje LEED certifikata Ekološki benefiti koji nosi sam Leed certifikat Prostori zdravi za život osoba sa alergenim problemima
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „PREDGOTOVLJENE ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE PROIZVEDENE NA INDUSTRIJSKI NAČIN“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
niskoenergetske montažne kuće
Korištenje energije u kućanstvima značajno pridonosi globalnim emisijama ugljika. Međunarodna politika čvrsto se kreće prema tehnološkim kućama s niskom i gotovo nultom energijom. Odnosno, zgrade dizajnirane da smanje potrebu za dodatnim grijanjem, hlađenjem i osvjetljenjem. Koriste učinkovitu tehnologiju ili tehnologiju obnovljivih izvora energije kako bi smanjili preostalu potrošnju energije.
TEHNOPLAST
Naziv projekta: „JAČANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA ULAGANJEM U IKT“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.19.0639 Svrha projekta: Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti TEHNOPLAST PROFILI optimiziranjem poslovnih procesa proizvodnje nisko energetskih montažnih građevina kroz uvođenje integriranog IKT rješenja. Navedeno će omogućiti integraciju poslovnog procesa proizvodnje i ostalih ključnih poslovnih procesa, omogućiti će kvalitetno planiranje, organizaciju i kontrolu poslovanja, osigurati ćevisoku kvalitetu proizvoda, efikasno upravljanje financijskim, materijalnim i ljudskim resursima, te točne i pravovremene informacije kao preduvjet za kvalitetno poslovno odlučivanje. Provedba projekta osigurava dugoročnu održivost poslovanja, povećanje kapaciteta, unapređenje efikasnosti, te kvalitetno pozicioniranje tvrtke na EU tržištu. Očekivani rezultati projekta 1. NABAVLJENA I IMPLEMENTIRANA INFORMATIČKA OPREMA I SOFTVERI 2. RAZVIJENO I IMPLEMENTIRANO INTEGRIRANO IKT RJEŠENJE, 3. UNAPREĐENA ZNANJA I VJEŠTINE DJELATNIKA ZA RAD NA NOVOM IKT RJEŠENJU, 4. PROJEKT USPJEŠNO PROVEDEN U OKVIRU PLANIRANOG PRORAČUNA I PLANIRANOG VREMENSKOG OKVIRA, Ukupna vrijednost projekta: 909.412,50 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 679.050,00 kn, Sufinanciranje EU: 441.382,50 kn, Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2019. – 15.12.2020. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
Naziv projekta: „CERTIFICIKACIJA SUSTAVA VENTILIRANIH FASADA“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.12.0003 Svrha projekta: Svrha realizacije projekta je unapređenje međunarodne konkurentnosti društva TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. i stvaranje uvjeta za širenje na EU tržište primjenom norme EN 1090 na inovativnim elementima potkonstrukcija ventiliranih fasada i elementa konstrukcije niskoenergetskih i pasivnih montažnih kuća. Proizvodi i usluge TEHNOPLASTA su inovativni, visoko diferencirani, visoke kvalitete i postojanosti, proizvedeni u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima kupaca, predstavljaju ponudu cjelovitog rješenja za kupca, te osiguravaju visoku vrijednost za kupca. Provedba projekta certificiranja proizvoda osigurava dugoročnu održivost poslovanja Društva, unapređenje kvalitete, inovativnosti, efikasnosti, kvalitetno pozicioniranje na EU tržištu elemenata fasadnih sustava i montažnih kuća, te efikasno upravljanje resursima i okolišem. Očekivani rezultati projekta 1. Izrađena propisana tehnička dokumentacija za certifikaciju proizvoda ELEMENTI POTKONSTRUKCIJA VENTILIRANIH FASADNIH SUSTAVA i ELEMENTI KONSTRUKCIJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA prema europskoj normi EN 1090 2. Izvršeno ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti proizvoda: ELEMENTI POTKONSTRUKCIJA VENTILIRANIH FASADNIH SUSTAVA - 35 različitih tipova veznih spojeva elemenata ventilirane fasada, ELEMENTI KONSTRUKCIJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA - 40 različitih tipova veznog spoja nosivih elemenata konstrukcije montažnih objekata, prema europskoj normi EN 10903. 3. Šira javnost informirana o provedbi projekta i ulozi EU u financiranju projekta 4. Projekt uspješno proveden u okviru planiranog proračuna i planiranog vremenskog okvira Ukupna vrijednost projekta: 1.502.571,00 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.150.000,00 kn, Sufinanciranje EU: 977.500,00 kn, Razdoblje provedbe projekta: 10/2018. – 09/2019. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „JAČANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA ULAGANJEM U IKT“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „CERTIFICIKACIJA SUSTAVA VENTILIRANIH FASADA“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Naziv projekta: „PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.2.06.0099 Svrha projekta: Svrha projekta je jačanje inovativnosti i međunarodne konkurentnosti TEHNOPLAST PROFILI ulaganjem u inovacije procesa i organizacije sa svrhom proizvodnje i komercijalizacije inovativnih proizvoda – PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE u S3 PTPP Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali. Projekt uključuje ulaganje u strojeve i opremu, te provedbu aktivnosti inovacija procesa i organizacije u svrhu pokretanja proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja te komercijalizacije novih inovativnih proizvoda. Realizacija projekta doprinosi razvoju i dugoročnoj održivost poslovanja Društva, unapređenju efikasnosti, kvalitete i povećanju kapaciteta, te kvalitetnom pozicioniranju Društva na međunarodnom tržištu. Očekivani rezultati projekta 1. Nabavljeni i instalirani strojevi, oprema, alati i softver, 2. Djelatnici obučeni za rad na novim strojevima, opremi, alatima i softveru,, 3. Implementirane inovacije procesa proizvodnje, logistike i marketinga, 4. Izvršena optimizacija procesa proizvodnje, logistike i marketinga, 5. Projekt uspješno proveden u okviru planiranog proračuna i planiranog vremenskog okvira Ukupna vrijednost projekta: 8.689.700,17 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.000.802,66 kn, Sufinanciranje EU: 3.250.551,33 kn, Razdoblje provedbe projekta: 01.05.2020.– 01.05.2022. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
INOVACIJE TEHNOPLAST
PATENTNA PRIJAVA 18.11.2010. Tomislav Prlić Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnosi prijavu patenta pod nazivom: „Konstrukcija i tehnološki postupak izrade modula nosivog zida za niskoenergetske pasivne kuće“ Dana 22.11.2010. DZIV je donio zaključak kojim je utvrdio 18.11.2010. kao datum podnošenja prijave, i kojim je određen upis prijave u registar prijava DZIV-a Dana 04.08.2011. podnijeta nova patentne prijave pod nazivom “Konstrukcija modula zida visokih izolacijskih svojstava za pasivne zgrade, postupak njegove tvorničke izrade za jednostavnu montažu na mjestu gradnje. INOVATIVNA TEHNOLOGIJA “Spoj nespojivog” Primjena nanotehnologija u toplinskoj izolaciji Kombinacija odabira materijala Osmišljena tehnologija za proizvodnju elemenata kuća i zgrada poput automobilske industrije Debljine konstrukcijskih zidova koji udovoljavaju uvjetima pasivne gradnje U ≤ 0,15 W/m2K, ≤ 30 cm BRZINA PROIZVODNJE I GRADNJE Inovativnost proizvoda osigurava učinkovitu i brzu proizvodnju Inovativnost u konstrukciji visoka brzina i točnost spajanja gotovih elemenata na gradilištu. 100 % gotovost zidnih elemenata u proizvodnom pogonu pod punim nadzorom kontrole kvalitete proizvoda KVALITETA Primjena izolacijskog punila daje proizvodu odlične toplinske karakteristike max. U ≤ 0,15 W/m2 Mali utrošak energije u procesu izrade proizvoda smanjuje emisije CO2 u samom nastanku NIŽA CIJENA Proizvodnja uz nadzor kvalitete Statičke karakteristike proizvoda Seizmička otpornost Vatrootpornost i vodootpornost Odabir materijala i tehnologija proizvodnje osigurava konkurentnu cijenu proizvoda Za kupca odličan omjer uloženo- dobiveno PROIZVOD SA ZELENOM KARTOM Visoka energetska učinkovitost proizvoda omogućava proizvodu dobivanje LEED certifikata Ekološki benefiti koji nosi sam Leed certifikat Prostori zdravi za život osoba sa alergenim problemima
LINE Tomislav Prlić gsm 091 4040501 tomislav.prlic@tehnoplast.hr Zoran Prlić gsm 091 4040502 zoran.prlic@tehnoplast.hr LINE Obrezina 80, 10407 Šćitarjevo Tel: 00385 1 6258711 Fax: 00385 1 6258713 www.line.hr
niskoenergetske montažne kuće
Korištenje energije u kućanstvima značajno pridonosi globalnim emisijama ugljika. Međunarodna politika čvrsto se kreće prema tehnološki bogatim kućama s niskom i gotovo nultom energijom. Odnosno, zgrade dizajnirane da smanje potrebu za dodatnim grijanjem, hlađenjem i osvjetljenjem. Koriste učinkovitu tehnologiju ili tehnologiju obnovljivih izvora energije kako bi smanjili preostalu potrošnju energije.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Naziv projekta: „PREDGOTOVLJENE ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE PROIZVEDENE NA INDUSTRIJSKI NAČIN“ OZNAKA PROJEKTA: KK.01.2.1.02.0046 Svrha projekta: Svrha projekta je jačanje inovativnosti i međunarodne konkurentnosti TEHNOPLAST PROFILI i Partnera razvojem novog inovativnog proizvoda - Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način, kao rezultat IRI djelatnosti u okviru provedbe suradničkog istraživanja Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Realizacija projekta će doprinijeti i jačanju istraživačkih kapaciteta Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci, te poticanje njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IRI aktivnosti u TPP Energija i okoliš.. Očekivani rezultati projekta 1. Dokazana tehnička izvedivost - dokazan inovativni koncept Projekta (TRL4), 2. Razvijen novi inovativni proizvod - Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način (TRL8), 3. Izrađena Studija izvedivosti, 4. Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni poslovnoj i stručnoj javnosti, 5. Unapređeni istraživački kapaciteti Tehnoplast profili doo, Palijan doo i GFRI-a, te uspostavljena učinkovita suradnja u provedbi IRI aktivnosti, Ukupna vrijednost projekta: 16.393.986,36 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 12.789.472,06 kn, Sufinanciranje EU: 8.063.104,76 kn, Razdoblje provedbe projekta: FAZA INDUSTRIJSKOG ISTRAŽIVANJA: 01.08.2020.– 31.07.2022. FAZA EKSPERIMENTALNOG RAZVOJA: 01.08.2022. – 31.07.2023. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „PREDGOTOVLJENE ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE PROIZVEDENE NA INDUSTRIJSKI NAČIN“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Naziv projekta: „JAČANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA ULAGANJEM U IKT“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.19.0639 Svrha projekta: Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti TEHNOPLAST PROFILI optimiziranjem poslovnih procesa proizvodnje nisko energetskih montažnih građevina kroz uvođenje integriranog IKT rješenja. Navedeno će omogućiti integraciju poslovnog procesa proizvodnje i ostalih ključnih poslovnih procesa, omogućiti će kvalitetno planiranje, organizaciju i kontrolu poslovanja, osigurati ćevisoku kvalitetu proizvoda, efikasno upravljanje financijskim, materijalnim i ljudskim resursima, te točne i pravovremene informacije kao preduvjet za kvalitetno poslovno odlučivanje. Provedba projekta osigurava dugoročnu održivost poslovanja, povećanje kapaciteta, unapređenje efikasnosti, te kvalitetno pozicioniranje tvrtke na EU tržištu. Očekivani rezultati projekta 1. NABAVLJENA I IMPLEMENTIRANA INFORMATIČKA OPREMA I SOFTVERI 2. RAZVIJENO I IMPLEMENTIRANO INTEGRIRANO IKT RJEŠENJE, 3. UNAPREĐENA ZNANJA I VJEŠTINE DJELATNIKA ZA RAD NA NOVOM IKT RJEŠENJU, 4. PROJEKT USPJEŠNO PROVEDEN U OKVIRU PLANIRANOG PRORAČUNA I PLANIRANOG VREMENSKOG OKVIRA, Ukupna vrijednost projekta: 909.412,50 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 679.050,00 kn, Sufinanciranje EU: 441.382,50 kn, Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2019. – 15.12.2020. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
Naziv projekta: „CERTIFICIKACIJA SUSTAVA VENTILIRANIH FASADA“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.12.0003 Svrha projekta: Svrha realizacije projekta je unapređenje međunarodne konkurentnosti društva TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. i stvaranje uvjeta za širenje na EU tržište primjenom norme EN 1090 na inovativnim elementima potkonstrukcija ventiliranih fasada i elementa konstrukcije niskoenergetskih i pasivnih montažnih kuća. Proizvodi i usluge TEHNOPLASTA su inovativni, visoko diferencirani, visoke kvalitete i postojanosti, proizvedeni u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima kupaca, predstavljaju ponudu cjelovitog rješenja za kupca, te osiguravaju visoku vrijednost za kupca. Provedba projekta certificiranja proizvoda osigurava dugoročnu održivost poslovanja Društva, unapređenje kvalitete, inovativnosti, efikasnosti, kvalitetno pozicioniranje na EU tržištu elemenata fasadnih sustava i montažnih kuća, te efikasno upravljanje resursima i okolišem. Očekivani rezultati projekta 1. Izrađena propisana tehnička dokumentacija za certifikaciju proizvoda ELEMENTI POTKONSTRUKCIJA VENTILIRANIH FASADNIH SUSTAVA i ELEMENTI KONSTRUKCIJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA prema europskoj normi EN 1090 2. Izvršeno ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti proizvoda: ELEMENTI POTKONSTRUKCIJA VENTILIRANIH FASADNIH SUSTAVA - 35 različitih tipova veznih spojeva elemenata ventilirane fasada, ELEMENTI KONSTRUKCIJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA - 40 različitih tipova veznog spoja nosivih elemenata konstrukcije montažnih objekata, prema europskoj normi EN 10903. 3. Šira javnost informirana o provedbi projekta i ulozi EU u financiranju projekta 4. Projekt uspješno proveden u okviru planiranog proračuna i planiranog vremenskog okvira Ukupna vrijednost projekta: 1.502.571,00 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.150.000,00 kn, Sufinanciranje EU: 977.500,00 kn, Razdoblje provedbe projekta: 10/2018. – 09/2019. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „JAČANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA ULAGANJEM U IKT“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „CERTIFICIKACIJA SUSTAVA VENTILIRANIH FASADA“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU” Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Naziv projekta: „PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE“ OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.2.06.0099 Svrha projekta: Svrha projekta je jačanje inovativnosti i međunarodne konkurentnosti TEHNOPLAST PROFILI ulaganjem u inovacije procesa i organizacije sa svrhom proizvodnje i komercijalizacije inovativnih proizvoda – PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE u S3 PTPP Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali. Projekt uključuje ulaganje u strojeve i opremu, te provedbu aktivnosti inovacija procesa i organizacije u svrhu pokretanja proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja te komercijalizacije novih inovativnih proizvoda. Realizacija projekta doprinosi razvoju i dugoročnoj održivost poslovanja Društva, unapređenju efikasnosti, kvalitete i povećanju kapaciteta, te kvalitetnom pozicioniranju Društva na međunarodnom tržištu. Očekivani rezultati projekta 1. Nabavljeni i instalirani strojevi, oprema, alati i softver 2. Djelatnici obučeni za rad na novim strojevima, opremi, alatima i softveru 3. Implementirane inovacije procesa proizvodnje, logistike i marketinga 4. Izvršena optimizacija procesa proizvodnje, logistike i marketinga 5. Projekt uspješno proveden u okviru planiranog proračuna i planiranog vremenskog okvira Ukupna vrijednost projekta: 8.689.700,17 kn, Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.000.802,66 kn, Sufinanciranje EU: 3.250.551,33 kn, Razdoblje provedbe projekta: 01.05.2020.– 01.05.2022. Kontakt osoba: Tomislav Prlić, direktor. Poveznice: www.strukturnifondovi.hr
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. provodi projekt: „PANELNI KONSTRUKCIJSKI SUSTAV PASIVNE GRADNJE“ „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“.
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
SUSTAVI MONTAŽNIH KUĆA
SUSTAVI MONTAŽNIH KUĆA